Personprofil

Personlig udvikling er en spændende rejse. Den går modsat dine ferierejser ikke udad, men indad. Til den rejse er en personprofil et godt landkort. For mange er det forbundet med en vis skepsis og mystik at få udarbejdet en personprofil, men den uro er unødvendig. 

Der er jo ikke tale om ”en test”. I en test kan du ”dumpe” – det kan du ikke i en personprofil. Se på det som var det fotografier af dig taget fra forskellige vinkler. Eller som en liste over dine livretter, favoritmusik og yndlingsfarver. Det er jo ufarligt at tale om. 

Personprofiler hjælper dig med at få et overblik over dine motiver, dine værdier, din frygt, hvordan du øver indflydelse, har kontakt med andre, bruger din empati, din måde at analysere og strukturere, din kreativitet, dine præferencer, hvordan du ser dig selv i forhold til omgivelserne eller hvordan du samler energi. Det altid godt at have et troværdigt og pålideligt værktøj ”at tale ud fra”, og nedenfor kan du læse mere om de værktøjer vi benytter.

OPQ32 
Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI trin I og II) 
Situationsbestemt Ledelse (I og II) 
Jungiansk Type Index (JTI) 
Enneagrammet DiSC

A New Dimension tilbyder in-house coaching på værktøjerne din virksomhed. 

Kontakt os på 6161 1616 eller skriv til info@and.dk

OPQ32

OPQ32 står for Occupational Personality Questionnaire, og tallet 32 refererer til de 32 dimensioner værktøjet favner. OPQ32 er særdeles omfattende og dybdegående værktøj til selvudvikling. Dimensionerne er grupperet i 8 hovedgrupper, der giver dig et billede af hvordan du øver indflydelse, har kontakt med andre, bruger din empati, hvilket følelsesudtryk du bruger, hvilken dynamik du anvender, din måde at analysere og strukturere samt din kreativitet og forandringsparathed. Værktøjet er et glimrende som grundlag for længerevarende coaching- eller supervisionsforløb, da det tilbyder en rigdom af dialogmuligheder om hvordan du ser dig.

MBTI step I & II / JTI

Den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung står bag den typelære som i dag har udmøntet sig i flere værktøjer til personprofiler bl.a. det amerikanske Meyers-Briggs Type Indikator (MBTI) og det norske Jungiansk Type Index (JTI). Værktøjerne giver dig 16 forskellige personprofiler at vælge i mellem ud fra en spørgeramme. Én af disse profiler ligger mere naturligt til dig end de øvrige, selvom du er i stand til at agere inden for flere profilers område. Viden om værktøjet giver dig også en bedre forståelse for andres adfærd og holdninger, så du bedre kan omgås dem, kommunikere klarere og samtidigt tager på dine behov. Værktøjerne arbejder med præferencer, altså hvad du foretrækker i en given situation. Der er 4 dimensioner (dichotomies) i værktøjet. Den første beskriver hvor du får din energi fra. Den næste fortæller om hvordan du foretrækker at indsamle information. Den tredje dimension handler om hvordan du træffer dine beslutninger. Og den sidste dimension beskriver din foretrukne livsstil. Personprofilen laver du over nettet, og herefter inviterer vi dig til en personlig feedback samtale, hvor vi sammen gennemgår resultatet af din profil. Til hver personprofil findes der uddybende materiale. Vi sorterer og udvælger løbende fra det bedste af det tilgængelige, så du får kvalitet med hjem.

Enneagrammet

Enneagrammet er et nyere profilværktøj, der er giver dig indblik i dine motiver, værdier, dyder og din frygt. Enneagrammet er baseret på en urgammel symbolik som Gurdjieff og Ichazo arbejdede med, og som Don Riso & Russ Hudson med bogen ”Enneagrammets Visdom” har gjort tilgængeligt i en struktureret form Vi synes det er et spændende værktøj, der dog er så omfattende, tidsmæssigt krævende og fyldt af tolkninger fra udbydernes side, at det erfaringsmæssigt er mest effektivt, når det støttet af en anden personprofil fx MBTI eller OPQ32. Kort fortalt hjælper Enneagrammet dig med at udvælge én af 9 forskellige persontyper, og herefter med at identificere på hvilket af 9 udviklingstrin du p.t. befinder dig på. Du kan endvidere finde ud af hvilken af 3 grundinstinkter, der basalt driver dig samt hvilke ”vinger” din type kan have. Enneagrammet rummer på den måde potentielt 729 forskellige og velbeskrevne personprofiler. Så der er rig mulighed for at finde den personlighedstype du ligner mest. A New Dimension har instruktører, der er certificerede Enneagram Practitioners og har deltaget i en række af The Enneagram Institutes workshops i USA og Europa.

DiSC

Værktøjet fra Discover er det enkleste og lettest overskuelige værktøj i vores udbud af personprofiler. Det er et godt sted at starte med udforskning af din adfærd, og særdeles anvendeligt i teamboosting eller salgstræning, hvor det kan indgå i samspil med indlæring af relevante salgsværktøjer og træning af assertiv adfærd. DiSC beskriver hvordan du ser på din adfærd i forhold til dine omgivelser. Der er 2 dimensioner; den ene beskriver om du ser dig selv som mere stærk eller mindre stærk end omgivelserne, og den anden om du ser gunstigt på omgivelserne eller om du mere er på vagt og skeptisk. Alt efter hvordan du scorer din spørgeramme munder værktøjet ud i en af 15 klassiske profiler, der bl.a. beskriver dit temperament, din værdi for organisationen, din motivation, reaktioner på ydre pres, og din frygt.

Vores holdning til personprofiler

Hos A New Dimension er vi kritiske og selektive med valg af profilværktøjer, og vi er alle certificeret i brugen af værktøjer(ne). Der er hokuspokus nok i tilværelsen, medierne og i det politiske miljø i virksomhederne, og derfor skal du have en ordentlig behandling. Det handler jo om dig og det du står for! Af etiske årsager insisterer vi derfor på, at alle personprofiler ledsages af en personlig feedback samtale. Værktøjerne kan ikke stå alene. Grundlæggende tror vi på, at du er unik, fuld af uudnyttet potentiale og værd at lære at kende, og det håber vi smitter af på dig gennem vores samarbejde. Bevidsthed og øget selvværd er nøglen til at leve lykkeligt!